Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Mám povoleno Tě zabít?...Jsem muslim.

6. 08. 2008 22:45:00
Několik slov o tom, zda Korán vyzývá k násilí.

Další část dvojblogu s Tomášem se bude věnovat násilí v našich posvátných textech. Ve vztahu k islámu je toto téma velmi často zmiňováno a vzbuzuje bouřlivé reakce.

Verše, které jsou nejčastěji citovány k zabíjení nevěřících jsou tyto dva:

"A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte! A potom je buď omilostněte, anebo je propusťte za výkupné, pokud válka neodloží své břímě..."47/4

"A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný."9/5

Oba verše popisují válečný stav. Každý ví, že ve válce platí jiná pravidla, než v normálním životě. Navíc islám stanovil určitá pravidla války, která do té doby používána nebyla, a zajišťoval i určitá práva pro nepřátele(zákaz plenění, ochrana zajatců, zákaz zabíjení žen, dětí, starých lidí...). Další pravidlo bylo, že válka má být vedena pouze kvůli obraně, a tak tomu i bylo. Cílem bylo ochránit islám, který se i přes nelibost okolních kmenů poměrně rychle rozšiřoval.

První verš neznamená, že by měli být udeřeni a biti všichni nevěřící. Týká se to těch, co proti islámu bojovali. Jedná se o verš pro dodání odvahy k obraně. Verš druhý se vztahuje k uctívačům model, kteří neustále otevřeně bojovali proti islámu a muslimům. Zabíjeli muslimy s cílem islám zastavit. Čili se zase jedná o obranu islámu. Verš nelze v žádném případě použít k tomu, že se někdo nyní rozhodne, že vyhubí všechny nevěřící v okolí několika kilometrů. Zde také stojí za to, připomenout verš, který říká, že kdo zabije jednoho člověka, je jako by zahubil lidstvo veškeré.

Dovedu si ale živě představit, že právě tímto veršem se ohánějí teroristé a jim podobní, kteří ho prohlašují za důvod k džihádu. Co je to přesně džihád možno přečíst zde.

Někteří proklamují, že vraždy ze cti jsou povoleny na základě příběhu Mojžíše a jeho tajemného učitele, který je popsán v súře 18

"A pokračovali dále, až potkali chlapce nějakého; i zabil jej a Mojžíš zvolal: „Zdaž zabils duši nevinnou, aniž právo pomsty jsi měl? Tys věru spáchal věc ohavnou!“18/74

"A co týká se chlapce toho, rodiče jeho byli věřící, a obávali jsme se, že vzpurností a nevděkem svým on zavede je oba."18/80

Tajemná osoba byl jistý Khidr, prorok ,a jak už to bývá jako prorok měl jisté vědění od Allaha.
Vše začalo dle hadísů tím, když se lidé ptali Mojžíše, kdo je nejučenější, Mojžíš se trochu chvástal a řekl, že on. Na to konto mu Allah seslal právě Khidra. Příběh je v Koránu hezky popsán, jen jméno tajemného učitele se tam nevyskytuje, to je z hadísu.
Takže Khidr věděl od Allaha, že chlapec je možný otcovrah. Každopádně Khidr jednal podle nařízení Boha, to je celkem dobře poznat z použité gramatiky, třeba podle použití plurálu ve verši.

-Khidr měl jisté vědomosti a to od Allaha (což může prohlásit kterýkoli a nejenom muslim),
-byl to prorok (a to už žádný muslim prohlásit nemůže, protože musí uznávat Muhammada jako posledního proroka)

Odvolávat se na tuto súru jako na obhajobu vražd ze cti není správné. Tento příběh je v Koránu pro poučení, že Allaha musíme poslouchat, a o tom, že Allah ví o všem včetně toho, co nás teprve čeká.

Odpadlictví

"Kdokoli změní své náboženství, zabijte ho." Bukhari (nejedná se o verš z Koránu)

Musí tedy být každý, kdo odejde od islámu zabit? Samozřejmě, že ne. Jiný verš říká: "Nebudiž žádného donucování k náboženství". Tresty za odpadlictví se vztahují v dnešní době k těm, kteří veřejně hanobí islám a Boha. V modernějším pojetí se toto dá přirovnat k vlastizradě, za kterou jsou tresty přísné i mezi nemuslimy. Navíc islámské právo šaria se v žádné islámské zemi v celém svém rozsahu nepraktikuje.A ani v dobách Proroka nebyl každý, kdo odešel od islámu usmrcen (o tomto tématu někdy příště)

Na závěr bych chtěla poznamenat, že Korán je třeba číst celý, nevytrhávat pouze jednotlivé verše, je třeba znát historii islámu, hadísy a jejich věrohodnost.Právě proto jsou tak důležité tafsíry (vysvětlení) ke Koránu, které počtem stran Korán překonávají. Nemalý problém vzniká též při překladu arabštiny do jiných jazyků. Nicméně s tvrzením, že Korán je možno pochopit jen při čtení v arabštině, nesouhlasím.

Další společné téma bude takový malý vzájemný výslech.

Související článek Tomáše

Autor: Aisha Berrouche | středa 6.8.2008 22:45 | karma článku: 14.11 | přečteno: 2781x


Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Kultura

Michaela Piontková

Finále MY Model Contest 2018

MY Model Contest je poměrně nová, zato velmi prestižní české modelingová soutěž hledající mladé modelky. Jak probíhalo její finále tento rok se dozvíte v tomto článku!

15.7.2018 v 17:23 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 48 | Diskuse

Karel Sýkora

Chromatics – Tick Of The Clock

Chromatics is an American electronic music band from Portland, Oregon, formed in 2001. The band consists of Ruth Radelet (vocals, guitar, synthesizer), Adam Miller (guitar, vocoder), Nat Walker (drums, synthesizer).

15.7.2018 v 8:18 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 47 |

Karel Sýkora

Karel Čapek – Modlitba za pravdu

Karel Čapek byl český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a amatérský fotograf. Byl mladším bratrem malíře a spisovatele Josefa Čapka (1887–1945).

14.7.2018 v 20:04 | Karma článku: 9.33 | Přečteno: 97 |

Karel Sýkora

Russian orthodox chant Chesnokov – We Praise Thee

Pavel Grigorjevič Česnokov byl ruský hudební skladatel, sbormistr, autor mnoha pravoslavných sborových duchovních skladeb.

14.7.2018 v 8:37 | Karma článku: 6.51 | Přečteno: 127 |

Karel Sýkora

Jiří Beneš – výklad knihy Jozue

Kniha Jozue je šestá kniha v biblickém kánonu Starého zákona. Je v ní popsáno dobývání „Zaslíbené země“ a následné rozdělování země na podíly, tedy doba okolo 14.–12. stol. př. Kr.

12.7.2018 v 9:29 | Karma článku: 3.82 | Přečteno: 101 |
Najdete na iDNES.cz